Gratulacje dla profesora Fryderyka Zolla

Profesor Fryderyk Zoll został członkiem Komitet Wykonawczego ELI. Z tego tytułu składamy mu serdeczne gratulacje.

Profesor Fryderyk Zoll jest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu w Osnabruck. Jego dorobek naukowy i aktywność międzynarodowa są powszechnie znane.

Serdecznie gratulujemy Profesorowi !

Doroczna konferencja European Law Institute

W dniach 4-6 września bieżącego roku w Wiedniu miała miejsce kolejna doroczna konferencja European Law Institute. W konferencji uczestniczyła liczna grupa polska. Wszyscy zgłoszeni polscy kandydaci do Rady ELI zostali wybrani.

Czytaj dalej