ReRENUAL Model kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej

Opracowanie Modelu kodeksu postepowania administracyjnego Unii Europejskiej trwało blisko pięć lat, było wspierane przez kolejnych ombudsmanów europejskich. Przy części prac aktywnie współpracował również European Law Institute. Grono osób pracujących nad modelem kodeksu obejmuje przede wszystkim profesorów prawa europejskiego z szeregu uniwersytetów europejskich, a także obecnych i byłych sędziów TSUE, funkcjonariuszy UE
Model Kodeksu obejmuje sześć ksiąg poświęconych kolejno  zagadnieniem ogólnym, działalności regulacyjnej administracji, wydawaniu decyzji przez organy administracji, zawieraniu umów przez organy administracji, wzajemnej pomocy miedzy organami administracji oraz zarzadzaniu informacjami.
Model kodeksu powstawał w języku angielskim a jego ostatnia wersja jest opublikowana w Internecie.  Pełne tłumaczenia Modelu kodeksu ukazały się dotychczas w języku hiszpańskim, Polskim, niemieckim. W przygotowaniu są wydania w języku włoskim i francuskim, a także trwają prace nad  opublikowaniem w wersji książkowej tekstu angielskiego.
Polskie tekst Modelu kodeksu ukazał się m.in. dzięki wsparciu ELI Polska, został wydany przez wydawnictwo CH Beck Polska i jest dostępny w księgarniach.  Książka oprócz Modelu Kodeksu zawiera obszerne wyjaśnienia będące najlepszym opracowaniem dotyczącym zagadnień szeroko rozumianej procedury administracyjnej na gruncie prawa europejskiego i pod tym względem jest to praca niezwykle użyteczna dla wszystkich zajmujących się prawem europejskim, w tym praktyków stających wobec problemów prawa unijnego.