Walne Zgromadzenie i doroczna konferencja ELI

W dniach 06-08.09.2017 r. w Wiedniu odbyło się Walne Zgromadzenie oraz Doroczna Konferencja European Law Institute, w której wzięli udział członkowie stowarzyszenia ELI Polska: SSN Teresa Bielska-Sobkowicz, prof. dr hab. M. Wierzbowski, prof. dr hab. Fryderyk Zoll, dr hab. Konrad Osajda, dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba oraz dr Marcin Glicz. W Walnym Zgromadzeniu i Dorocznej Konferencji uczestniczyli także dr hab. Monika Namysłowska, mgr Agnieszka Jabłonowska z WPiA UŁ, dr Elwira Macierzyńska-Franaszczyk, Akademia Leona Koźmińskiego;  oraz Mikołaj Zaleski z Komisji Europejskiej.

Niestety rozproszenie zajęć spowodowało, że tylko część uczestników została uwidocznia na wspólnym zdjęciu, niżej reprodukowanym.

Sesje konferencyjne, na których prezentowano najważniejsze projekty przygotowywane w ramach ELI, odbyły się w następujących panelach:

 • Rescue of Business in Insolvency Law
 • Detention of Asylum Seekers and Irregular Migrants and the Rule of Law
 • Common Constitutional Principles in Europe
 • Transnational Principles to European Rules of Civil Procedure
 • Building a Data Economy
 • The Courts and Alternative Dispute Resolution
 • Rules and Standards for Online Intermediary Platforms
 • Business and Human Rights
 • Internet of Things
 • Third-Party Funding of Litigation
 • Fiduciary Access to Digital Assets
 • Protection of Adults in International Situations
 • Empowering European Families
 • R&D Tax Incentives
 • Conflict of Laws and Digitalisation

W dniu 07.09.2017 r. Rada ELI wybrała skład nowego Komitetu Wykonawczego w osobach: Christiane Wendehorst (President), Sjef van Erp (Vice-President), Denis Philippe (Treasurer), Anne Brigitte Gammeljord, Hans Schulte-Nölke, Raffaele Sabato, Lord John Thomas. W trakcie Walnego Zgromadzenia odbyły się także wybory nowych członków Rady ELI.

Kolejne Walne Zgromadzenie oraz Doroczna Konferencja odbędzie się w Rydze, w dniach 05-07.09.2018 r.