O ELI Polska

ELI Polska jest stowarzyszeniem zwykłym, zrzeszającym polskich członków Europejskiego Instytutu Prawa (European Law Institute).

Według statutu ELI,  ELI Polska stanowi tzw. polskie centrum (Polish Hub) Instytutu. Podobne organizacje określone  jako  centra (hub’y) powstały w  kilku innych krajach europejskich: Austrii, Francji, Chorwacji, Irlandii, Niemczech, Słowenii, Wielkiej Brytanii. Jako stowarzyszenie zwykłe ELI Polska działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Nasza organizacja powstała 16 lutego 2015 r. na spotkaniu założycielskim zorganizowanym w siedzibie i dzięki pomocy Krajowej Rady Radców Prawnych.  Po zakończeniu procedury zgłoszeniowej, stowarzyszenie ELI  Polska rozpoczęło działalność.
Organem wykonawczym stowarzyszenia jest zarząd -  trzyosobowa Rada Przedstawicieli Stowarzyszenia. W jej skład wchodzą

  • Prof. dr hab. Ewa Bagińska Chair
  • Prof. Marek Wierzbowski - Vice - chair
  • Dr Elwira Macierzyńska-Franaszczyk Vice - chair

Funkcjonowanie ELI Polska jako stowarzyszenia określa regulamin uchwalony na zebraniu założycielskim.