Gratulacje dla profesora Fryderyka Zolla

Profesor Fryderyk Zoll został członkiem Komitet Wykonawczego ELI. Z tego tytułu składamy mu serdeczne gratulacje.

Profesor Fryderyk Zoll jest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu w Osnabruck. Jego dorobek naukowy i aktywność międzynarodowa są powszechnie znane.

Serdecznie gratulujemy Profesorowi !