Członkostwo ELI Polska

Członkami ELI Polska mogą być tylko osoby i organizacje nieposiadające osobowości prawnej, będące członkami lub obserwatorami Europejskiego Instytutu Prawa . Jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną mogą być jedynie członkami wspierającymi Stowarzyszenie. Przyjęcie nowych członków następuje uchwałą podjętą przez Radę Przedstawicieli.

Regulamin ELI Polska nie przewiduje obowiązku stałego opłacania składek członkowskich. Rada Przedstawicieli Stowarzyszenia w miarę pojawiania się potrzeb będzie się zwracała do członków o zadeklarowanie i wpłacenie dobrowolnej składki, określając jednocześnie cel na jaki miała by być użyta.