Gratulacje dla profesora Fryderyka Zolla

Profesor Fryderyk Zoll został członkiem Komitet Wykonawczego ELI. Z tego tytułu składamy mu serdeczne gratulacje.

Profesor Fryderyk Zoll jest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu w Osnabruck. Jego dorobek naukowy i aktywność międzynarodowa są powszechnie znane.

Serdecznie gratulujemy Profesorowi !

Doroczna konferencja European Law Institute

W dniach 4-6 września bieżącego roku w Wiedniu miała miejsce kolejna doroczna konferencja European Law Institute. W konferencji uczestniczyła liczna grupa polska. Wszyscy zgłoszeni polscy kandydaci do Rady ELI zostali wybrani.

Czytaj dalej

Walne Zgromadzenie i doroczna konferencja ELI

W dniach 06-08.09.2017 r. w Wiedniu odbyło się Walne Zgromadzenie oraz Doroczna Konferencja European Law Institute, w której wzięli udział członkowie stowarzyszenia ELI Polska: SSN Teresa Bielska-Sobkowicz, prof. dr hab. M. Wierzbowski, prof. dr hab. Fryderyk Zoll, dr hab. Konrad Osajda, dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba oraz dr Marcin Glicz. W Walnym Zgromadzeniu i Dorocznej Konferencji uczestniczyli także dr hab. Monika Namysłowska, mgr Agnieszka Jabłonowska z WPiA UŁ, dr Elwira Macierzyńska-Franaszczyk, Akademia Leona Koźmińskiego;  oraz Mikołaj Zaleski z Komisji Europejskiej. 

Czytaj dalej