Stowarzyszenie ELI Polska udzieliło patronatu międzynarodowej  konferencji naukowej

Celem konferencji było omówienie problematyki odszkodowania za naruszenie praw człowieka z perspektywy prawa cywilnego, prawa międzynarodowego i praw człowieka.Pierwsza sesja poświęcona "odszkodowaniu za naruszenie praw człowieka w krajowych systemach prawnych" była skoncentrowana na czterech przykładowych ustawodawstwach -  Irlandii, Grecji, Norwegii i Polski, których systemy prawne zostały przedstawione przez ekspertów z tychże krajów.
Druga sesja skupiona była  na "pojęciu szkody w świetle prawa krajowego i prawa międzynarodowego ". Elena Bargelli z Uniwersytetu w Pizie - Członek Rady European Law Institute wyjaśniła pojęcia szkody oraz pieniężnego odszkodowania we włoskim kodeksie  cywilnym i prawie konstytucyjnym. Przedstawiciele Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu analizowali te zagadnienia z perspektywy prawa polskiego i prawa międzynarodowego. Renata Degener zaprezentowała koncepcję szkody i słusznego zadośćuczynienia w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Ostatnia sesja konferencji dotyczyła "form odszkodowania za naruszenia praw człowieka z perspektywy prawa międzynarodowego publicznego". Prelegenci analizowali podejście Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do problematyki zadośćuczynienia, zagadnienia związane z systemem odszkodowań wynikającym z prawa międzynarodowego oraz kwestię odpowiedzialności UE za naruszenie praw podstawowych.
Wydarzenie było okazją dla członków ELI Polska i innych uczestników konferencji do interesującej dyskusji nad problematyką odszkodowania za naruszenie praw człowieka.
Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na stronie:  http://ichumanrights.ug.edu.pl/