VII Kolokwium Jagiellońskie „Wpływ orzecznictwa unijnego na stosowanie prawa w Polsce” Kraków, 21 listopada 2015 r.

 

 

Kolokwium organizowane jest przez Katedrę Prawa Cywilnego UJ we współpracy z ELI. Problematyka tego listopadowego spotkania koncentruje się wokół orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiego i jego wpływu na stosowanie polskiego prawa materialnego i procesowego.

Celem konferencji jest pogłębienie świadomości prawnej na temat znaczenia orzecznictwa unijnego w systemie prawa krajowego, w szczególności ze względu na konieczność zapewnienia skuteczności prawa unijnego w ramach wykładni i stosowania prawa przez sądy krajowe. Dlatego koncepcja programowa Kolokwium opiera się na przedstawieniu wybranych orzeczeń TSUE i ich bezpośredniego znaczenia dla stosowania prawa polskiego przy rozstrzyganiu spraw krajowych.

 

Do udziału w Kolokwium zostali zaproszeni m.in. prof. dr hab. Marek Sajan (Sędzia TS UE), dr hab. Maciej Szpunar, prof. UŚ (rzecznik generalny TSUE), naukowcy, sędziowie, prawnicy praktycy. Referentami będą m.in. członkowie ELI i ELI Polska. Więcej informacji na stronie: www.cywilne.law.uj.edu.pl w zakładce „Kolokwia Jagiellońskie”